biên bản hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn và lập biên bản hủy hóa đơn là công việc mà mỗi kế toán đều sẽ phải thực hiện. Vì thực tế công việc viết hóa đơn dù có cẩn thận và tỉ mẩn đến đâu cũng không tránh khỏi sẽ có lúc gặp phải sai sót. Trong bài viết này sẽ đề cập cụ thể đến các trường hợp phải hủy và lập biên bản hủy hóa đơn để kế toán có thể nắm được rõ các trường hợp và nội dung liên quan.

các trường hợp phải hủy hóa đơn

Tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC các trường hợp phải hủy hóa đơn, cụ thể như sau:
– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.
+ Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
+ Trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo cho doanh nghiệp về việc hóa đơn hết giá trị sử dụng thì doanh nghiệp cần phải phải hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn được quy định chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày doanh nghiệp tìm lại được hóa đơn đã mất.
– Đối với các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
– Đối với các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì doanh nghiệp không được phép hủy.
Lưu ý quan trọng:
Bên cạnh những trường hợp doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, còn số số lưu ý quan trọng sau cần phải chú ý:
– Thứ nhất, hóa đơn được xác định đã hủy là:
+ Hóa đơn do doanh nghiệp in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
+ Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.
– Thứ hai, đối với hóa đơn viết sai:
+ Trong trường hợp chưa kê khai thì chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai mà không cần làm thủ tục hủy hóa đơn;
+ Trong trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn mới, không cần hủy hóa đơn.

https://xevadoisong.org/sao-luu-va-phuc-hoi-du-lieu-trong-phan-mem-htkk-moi-nhat/

https://xevadoisong.org/hang-dong-ho/

Rate this post

Bình luận đã đóng