Năm lỗi HTTP phổ biến nhất

Đôi khi, khi bạn cố gắng truy cập một trang web, bạn sẽ gặp thông báo lỗi HTTP. Đó là một thông báo từ máy chủ web rằng đã xảy ra sự cố. Trong một số trường hợp, đó có thể là lỗi bạn đã mắc phải, nhưng thông thường, đó là lỗi của trang web.…